Communicatieverantwoordelijke

Architecture Workroom Brussels (AW) is een onafhankelijk innovatiehuis voor de transformatie van de sociale en fysieke leefomgeving. Onze missie? De transitie naar een solidair, duurzaam en circulair stadslandschap aandrijven via ontwerp en architectuur. AW ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe projecten, coalities en praktijken die een antwoord bieden op de belangrijke maatschappelijke uitdagingen van morgen op het vlak van water, energie, maatschappelijke infrastructuur, klimaatadaptatie en voedsel.

 • Architecture Workroom Brussels vzw, Brussel
 • Type: Deeltijds
 • Deadline: 18/8/2024

Over deze job

We zijn op zoek naar iemand die de vertaalslag weet te maken van de werkzaamheden, toekomststrategieën en -verhalen van professionelen naar een breder publiek. Je bent verantwoordelijk voor zowel de algemene AW-communicatie als voor deze van de specifieke projecten. Je zet daarbij alle middelen en kanalen in en neemt zelf de pen ter hand. Je integreert dit alles tot één bredere strategische communicatieaanpak en bewaakt de uitvoering ervan.

De communicatieverantwoordelijke:

 • werkt mee een communicatiestrategie uit voor AW;
 • zorgt voor de vertaling en uitvoering van deze strategie naar concrete acties voor zowel een professioneel als voor een breder publiek;
 • activeert specifieke doelgroepen (zoals experten, studenten, scholen, partners, professionelen, pers, overheden, actoren, …);
 • bouwt een sterk netwerk uit met pers, partners, overheden, actoren, …;
 • beheert de website van AW samen met de nieuwsbrieven en sociale media. Hier zorg je deels voor eigen geschreven inbreng, deels voor input van collega’s en (interne en externe) partners;
 • schrijft korte artikels voor website en nieuwsbrief;
 • bereidt aankondigingen voor per event (posters, informatiesheets, …);
 • volgt de documentatie door derden op van de evenementen (fotografie, video-opnames, …) ;
 • is in het algemeen verantwoordelijk voor de planning, uitvoering en opvolging van de AWcommunicatie en –documentatie

Bijkomende info

Gepost op 2024-06-26