Consulent archieven en estates

Het M HKA is een eigen instelling van de Vlaamse Gemeenschap met een internationale ambitiehorizon. Het M HKA is een museum dat werkt rond beeldcultuur en in het bijzonder hedendaagse beeldende kunst, film en mediakunst. Het M HKA wil hedendaagse kunst in al zijn facetten toegankelijk, bereikbaar en begrijpelijk maken bij een zo divers mogelijk publiek. De komende jaren wil het M HKA voluit inzetten op de ontwikkeling van het digitaal museum, ter voorbereiding van de te realiseren nieuwe museuminfrastructuur. In 2019 startte M HKA een Centrum Kunstarchieven Vlaanderen (CKV) op. Het gaat om kunstenerfgoed met een actualiteitswaarde voor een artistieke deelsector – hedendaagse beeldende kunst - waarin Vlaanderen een internationale capaciteit heeft en waarvan het recente verleden zich op een performante manier in een internationale context heeft afgespeeld. Beeldende kunstarchieven zijn de sleutel om het verhaal van de hedendaagse beeldende kunst te kunnen vertellen.

  • M HKA, Antwerpen
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 10/6/2024

Over deze job

Als Consulent archieven en estates sta je in voor het realiseren van de dienstverlening en advies verlenen aan diverse archiefvormers, waarbij je vertrekt vanuit het waarderingskader en methodologie voor kunstarchieven. Het CKV richt zich primair op de collecties en hun context van private archiefvormers en nalatenschappen: kunstenaars of hun erven alsook op archiefvormers in het bredere veld van hedendaagse beeldende kunst: reflectieve actoren (onderzoekers, critici, denkers), beeldende kunstorganisaties en organisatoren (galerieën, curatoren, kunsthallen), kunst – en erfgoedorganisaties en verzamelaars.

  • Je ondersteunt, op basis van je expertise, archiefvormers en beheerders van nalatenschappen bij de zorg voor hun archieven en collecties. Je neemt aldus een eerstelijnsfunctie op. Je beantwoordt vragen, sensibiliseert en adviseert, ondersteunt hands on.
  • Je organiseert daartoe onder meer plaatsbezoeken, archiefdoorlichtingen en vormingen. Je bundelt bestaande en verworven kennis, alsook best practices en werkt zo aan een set duurzame ondersteuningsmaatregelen vanuit CKV. Je stelt handleidingen en tools op, je draagt tevens bij tot de veldkaart kunstarchieven Vlaanderen en Brussel. Dit betekent dat je bijdraagt aan het formuleren, ontwikkelen, actualiseren en het organiseren van archief- en collectiezorg. Je werkt steeds in overleg met de archivaris en het team CKV.
  • Je werkt mee aan de vergroting van het draagvlak rond kunstenerfgoed door communicatie via nieuwsbrief, website en diverse sociale media.
  • Tot slot kom je in een team terecht dat beoogt een opdrachthoudend team te worden, waar je zelf een bijdrage aan zal leveren.

Bijkomende info

Gepost op 2024-05-08