Coördinator bouwprojecten

Opera Ballet Vlaanderen is de grootste culturele werkgever van Vlaanderen. Meer dan 400 vaste medewerkers met heel uiteenlopende profielen werken samen aan het presenteren van opera, ballet en concerten. We zijn een huis waar we te allen tijde willen samen spelen, om te pionieren en een ruim publiek te inspireren. Die lijn trekken we door in de verschillende afdelingen.

  • Opera Ballet Vlaanderen, Antwerpen
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 17/7/2024 (update)

Over deze job

Om een succes te maken van lopende en toekomstige bouwprojecten, stelt OBV een projectcoördinator aan. Als coördinator ben je in alle fases van het bouwproject de spilfiguur binnen OBV en het centraal aanspreekpunt van OBV voor andere betrokken partners:lokale overheden, autonoom gemeentebedrijf, financieringsinstellingen, architecten en aannemers en andere stakeholders… Je zal nauw samenwerken met onze Manager Facilitaire diensten en rechtstreeks rapporteren aan de directie.

Je houdt nauw contact met alle relevante departementen voor het project binnen OBV en zorgt ervoor dat hun noden tijdens alle projectfases worden gecapteerd en vertaald naar de verschillende bouwpartners. Je bent thuis in de wereld van publieke financiering en privaat-publieke samenwerkingen, levert een vakinhoudelijke input en bewaakt in het projectmanagement de financiële contouren van de bouwdossiers. Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen en regelgeving eigen aan je werkgebied en verzekert een goede communicatiestroom naar alle belanghebbenden, schriftelijk en mondeling.

Bijkomende info

Gepost op 2024-06-26