Coördinator marketing en communicatie - musea

Team musea en tentoonstellingen verbindt verleden, heden en toekomst voor een ruim publiek. We bouwen Texture verder uit als museum voor vakmanschap, ondernemerschap en Textiel met een bloeiende publiekswerking en een gevarieerd tentoonstellingsprogramma. Abby wordt een vernieuwende, laagdrempelige en hoogwaardige tentoonstellingssite in Kortrijk, met beeldende kunst als motor en identiteit als centraal thema. Het historisch hart van Kortrijk wordt heraangelegd en het erfgoed wordt opgewaardeerd en ontsloten. In de Onze-Lieve-Vrouwekerk brengen we met 1302 het verhaal van de guldensporenslag, de beeldvorming en de graven van Vlaanderen. De beeldende kunsten krijgen een volwaardige plek in het Kortrijkse cultuurlandschap. Be-part, platform voor actuele kunst, heeft sinds 2018 ook zijn stek in Kortrijk en biedt een forum aan opkomend talent. De triënnale voor actuele kunst is een begrip (2018 PLAY; 2021: Paradise; 2024: After Paradise) en brengt een aantrekkelijk en interactief kunstenparcours voor jong en oud. Er werd een nieuwe visie en plan van aanpak uitgewerkt voor kunst in de publieke ruimte. Al deze mooie plannen ondersteunen de kandidatuur van Kortrijk als Culturele Hoofdstad van Europa in 2030.

 • Stad Kortrijk, Kortrijk
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 27/5/2024

Over deze job

Als Coördinator marketing en communicatie coördineer je het communicatieteam binnen team musea en tentoonstellingen. Je bedenkt en implementeert impactvolle concepten en campagnes in print en online, verzorgt drukwerk en online copy en bewaakt projectbudgetten. Je onderhoudt perscontacten en hebt voelsprieten voor nieuwe samenwerkingspartners. Met de juiste content en activatie weet jij talrijke doelgroepen te bereiken én te raken, en zo de participatie aan onze werkingen zo groot mogelijk te maken.

 • Je coördineert de werking van je team:
  • Je staat in voor de goede werking van jouw team en coördineer je de activiteiten ervan, rekening houdend met de geldende afspraken. 
  • Je capteert de noden van de inhoudelijke werkingen en vertaalt deze naar het team. Je hebt inzicht in de sterktes van de verschillende teamleden en weet deze correct in te zetten.
  • Je organiseert overleg, faciliteert en stimuleert de teamwerking, en de interne communicatie binnen het team.
  • Je doet voorstellen ter optimalisatie van de werking en de dienstverlening van je team en bespreekt deze met de teamverantwoordelijke en je collega’s.  
 • Je realiseert de doelstellingen van het beleid en zet je schouders onder de projecten binnen team communicatie en marketing: Samen met jouw team sta je in voor:
  • het uitwerken van een globale communicatie- en marketingstrategie (offline/online) voor de verschillende onderdelen van de werking van team Musea en Tentoonstellingen.
  • het bedenken, plannen en coördineren van gerichte en creatieve campagnes, en dit in samenwerking met diverse partners. Je vraagt je actief af welke tools je daarvoor nodig hebt en durft evidenties in vraag te stellen. 
  • het bedenken en implementeren van frisse, originele en creatieve publieksgerichte acties, met oog voor zowel het bestaande publiek als voor nieuwe publiek- en doelgroepen. Je doet dit in nauwe samenwerking met de programmamakers en publiekswerkers van de verschillende musea.
  • het coördineren van de realisatie van alle nodige vormgevingstaken en contentcreatie.
  • het actief op zoek gaan naar promotionele partners en andere samenwerkingsverbanden.
  • de communicatie met pers in samenwerking met de persverantwoordelijke van stad Kortrijk.  
 • Je werkt vanuit je expertise:
  • Je bent het aanspreekpunt voor allerhande vragen over communicatie en marketing, zowel intern als extern.
  • Als coördinator van het team communicatie en marketing ben je expert en geef je advies in het vormgeven van de customer journey doorheen de volledige werking. Zo maak je bijvoorbeeld deel uit van het stafoverleg en zet je steeds onze klant centraal bij het uittekenen van de inhoudelijke lijnen.
  • Je bedenkt samen met het team hoe vernieuwing kan gebracht worden in het gebruik van digitale communicatie om aansluiting te vinden met nieuwe doelgroepen. Je bent de drijvende kracht in de digitalisering van onze werking.
  • Je stemt regelmatig af met andere stedelijke diensten zoals o.a. de dienst Communicatie en de dienst stadsmarketing en Toerisme en sluit aan op de stedelijke communicatie overlegmomenten
  • Je bouwt je netwerk op stedelijk, regionaal en Vlaams niveau verder uit.
  • Je beheert en volgt het jaarlijks communicatiebudget op.  

Bijkomende info

Gepost op 2024-05-14