Curator hedendaagse kunst

Abdij van Park is een erfgoedsite met een verhaal. Het is een unieke en bijzondere plek in Leuven, waar historisch erfgoed en bruisende bedrijvigheid elkaar feilloos vinden. Eeuwenoude tradities staan er geworteld in het hier en nu – vandaar ook ons motto: traditie in vernieuwing, vernieuwing in traditie. Door respect voor het verleden te combineren met oog voor een duurzame toekomst vormt Abdij van Park, 900 jaar na de stichting, nog steeds een zinnenprikkelende en inspirerende plek. Museum PARCUM ontsluit het authentieke erfgoed van de Abdij van Park en gaat op een eigenzinnige manier aan de slag met religieus erfgoed. Dit erfgoed zien we als een hefboom om actuele vraagstukken en uitdagingen aan te pakken. Als een brave space zoekt museum PARCUM naar nieuwe manieren om de dialoog over religie, cultuur en maatschappij vorm te geven. Het museum verwelkomt verschillende standpunten en gaat daarbij onderlinge spanningen niet uit de weg. Het museum faciliteert en creëert tijd en ruimte om te leren, andere mensen te ontmoeten, ideeën te delen, te debatteren en van mening te verschillen. Deze aanpak stimuleert de betrokkenheid en wederzijds begrip bij bezoekers. Bij de uitwerking van tentoonstellingen en activiteiten schenkt het museum bijzondere aandacht aan de betekenisgeving, contextualisering en (her)waardering van het religieus erfgoed.

  • PARCUM & Abdij van Park, Leuven
  • Type: Bijzonder statuut
  • Deadline: 15/8/2024 (update)

Over deze job

De curator zet de artistieke visie en inhoudelijke verhaallijnen uit (centrale vraagstelling, (sub)thema’s, onderzoek, …). In samenspraak en volgens de beschikbare budgetten wordt een verhouding bepaald van in situ te cree ren werk en tentoonstellen van reeds bestaand werk. De curator bepaalt, bouwend op de artistieke visie en binnen het budgettaire kader (budgetbeheer), de definitieve selectie van de kunstenaars en de locaties. De curator staat daarnaast ook in voor de bemiddeling met de kunstenaars en galeriee n. Met het artistiek comite heeft de curator een klankbordgroep om zijn/haar voorstellen af te toetsen.

Bij de tentoonstelling wordt ook een publicatie gerealiseerd. Het concept hiervan wordt in samenspraak met de curator en het artistiek comite vormgegeven. De curator staat in voor de inhoudelijke uitwerking ervan, het schrijven van eigen teksten en het aandragen van mogelijke medeauteurs. De coo rdinatie en productie wordt opgenomen door PARCUM en Abdij van Park.

Bijkomende info

Gepost op 2024-06-05