Datamanager

Amsab-ISG is het geheugen van sociale bewegingen en geëngageerde mensen die zich verzetten tegen onrecht en ongelijkheid. In hun streven naar gelijkwaardigheid, duurzaamheid en een betere levenskwaliteit staan thema’s als arbeid, milieu, migratie, gender, mensenrechten en mondiale rechtvaardigheid centraal. Als erkend cultureel archief staan we garant voor de professionele en duurzame zorg voor het erfgoed van deze organisaties en burgers. Prioritair daarbij is het bewaren, beschermen en toegankelijk maken van dit erfgoed. Via onderzoek en publieksinitiatieven brengen we hun vaak onzichtbare, verborgen geschiedenissen naar buiten. Dat doen we in een permanente dialoog en samen met onze erfgoedgemeenschappen, professionele partners en vrijwilligers.

  • Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis, Gent
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 7/6/2024

Over deze job

Krijg jij niet genoeg van data, metadata, thesauri en standaarden? Schrikken automatisering en IT-toepassingen jou niet af? En draag je erfgoed een warm hart toe? Dan ben jij misschien de persoon die we zoeken!

Voor de versterking van zijn digitale werking is Amsab-ISG op zoek naar een datamanager. Die zal instaan voor het beheer van de wetenschappelijke data, inbegrepen de metadata van onze collectie en onderzoeksdata. Dit omvat onder meer het ontwerp van een data-architectuur, het cureren en beheren van metadata, afkomstig uit verschillende databanken en het klaarmaken voor hergebruik volgens de filosofie van Linked Open Data (FAIR-principes).

Als datamanager kom je in een team terecht waarin je nauw samenwerkt met onderzoekers en collectiemedewerkers, digitaal archivarissen, systeembeheerders en developers.

Bijkomende info

Gepost op 2024-05-06