Deskundige archief

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika is een van de tien Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) die onder de bevoegdheid vallen van de staatssecretaris voor Federaal Wetenschapsbeleid. Het is een wetenschappelijke instelling en een museum. Zijn etnografische objecten uit Centraal-Afrika vormen een verzameling die uniek is in de wereld. De wetenschappers van het KMMA werken in zeer uiteenlopende domeinen van de mens-, aard- en dierkunde. Het KMMA is op zoek naar een Deskundige Archief om de Dienst Archieven en Documentatie binnen het departement Collecties te versterken

 • Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Tervuren
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 25/7/2024

Over deze job

Inventarisatie van historische archieffondsen

 • Bijdragen aan het ontsluiten van de archieven van het KMMA door fondsen uit de collecties “archieven van privé-personen en instellingen” en het institutioneel archief te inventariseren teneinde ervoor te zorgen dat de diverse archieffondsen van het KMMA beter toegankelijk zijn voor onderzoekers uit binnen- en buitenland.
  • Inventariseren van fondsen
  • Invoer in het archiefbeheersysteem “ArchivesSpace”

Ondersteunen leeszaalwerking

 • Bijstaan van interne of externe gebruikers en onderzoekers:
  • Beantwoorden van vragen van onderzoekers en bieden van ondersteuning in hun leeszaalwerk
  • Begeleiden van bezoekers bij het gebruik van onze databanken, toegangen, inventarissen en naslagwerken
  • Te raadplegen archiefdocumenten klaarleggen en terugplaatsen in de bewaarplaatsen

Depotwerking

 • Opstellen en controleren van plaatsingslijsten om een goed beheer van de archiefbewaarplaatsen te verzekeren.
 • Uitvoeren van conditioneringstaken om de duurzaamheid van archieven te waarborgen.
 • Assisteren bij verhuisprojecten.

Bijkomende info

Gepost op 2024-06-25