Herkomstonderzoeker

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) is een van de tien Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) die onder de bevoegdheid vallen van de staatssecretaris voor Federaal Wetenschapsbeleid. Het is een wetenschappelijke instelling en een museum.

  • Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Tervuren
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 17/7/2024

Over deze job

Het Federaal Wetenschapsbeleid heeft in 2022 een budget ter beschikking gesteld voor herkomstonderzoek op de culturele collecties van het KMMA. Het project beoogt een zo volledig mogelijke online databank ter beschikking te stellen over de cultuurgoederen met herkomst uit de Democratische Republiek van Congo (DRC). Om de omstandigheden van hun verwerving te documenteren, richt het onderzoek zich momenteel op de 2300 personen (of constituents) verbonden met die collecties. Dit onderzoek gebeurt op basis van bronnen beschikbaar in en vanuit België, en in het bijzonder in de archieven waarover het KMMA beschikt als collectiebeheerder. Informeren en documenteren is de essentiële rol van het KMMA in het politieke en sociale debat over Afrikaans erfgoed.

Als herkomstonderzoeker, zal je de volgende opdrachten uitvoeren:

  • Archiefonderzoek in verband met het corpus van 2300 constituents verbonden aan de culturele collecties.
  • Opstellen van biografieën in een standaardformaat en deze invoeren in de The Museum System (TMS)-databank van het KMMA
  • Bijdragen aan het onthaal van onderzoekers verbonden aan de partnerinstellingen in RDC
  • Aanleveren van contextgegevens over de collecties en daaraan verbonden personen

Bijkomende info

Gepost op 2024-06-25