HR officer

Brepols Publishers is een internationaal academisch uitgever van onderzoek voor de humane wetenschappen. Het fonds omvat publicaties van boeken, tijdschriften en referentiewerken binnen o.m. geschiedenis, taalwetenschappen, archeologie en kunstgeschiedenis. Als middelgrote uitgeverij bereikt Brepols Publishers een wereldwijd cliënteel van gespecialiseerde bibliotheken, academische instituten en particulieren. Brepols Publishers heeft haar hoofdzetel in het historische Begijnhof van Turnhout en beschikt over een kantoor in Thessaloniki (GR) en collega’s in Frankrijk, Australië en de VS.

  • Brepols Publishers, Turnhout
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 26/4/2024

Over deze job

Voor ons kantoor in Turnhout ontferm jij je in eerste instantie over de personeelsadministratie waarbij je ook als aanspreekpunt voor HR-gerelateerde vragen fungeert. Verder ontferm jij je over onze HR-systemen (vnl. Protime) en houd je belangrijke documentatie zoals ons arbeidsreglement en privacy policy up-to-date. Vanuit je juridische interesse verzorg je ook het beheer van auteurscontracten en licenties. Bijkomend bied je administratieve ondersteuning op vlak van office management (organiseren van meetings, facility-beheer, …).

Bijkomende info

Gepost op 2024-03-26