Jeugdwerker

go BOOM is een DIY, feministisch collectief dat er naar streeft om meer meisjes en queerpersonen lawaai te laten maken op-voor-naast en achter het (muziek)podium. We zijn er voor iedereen die nood heeft aan meer zelfvertrouwen. Onze doelgroep is niet beperkt op basis van gender, maar onze bijzondere aandacht gaat wel uit naar FLINTA*-personen. Met deze insteek houden wij wekelijks een clubhuis open waar je je community kan vinden, organiseren wij (muziek)workshops, concerten en kampen.

 • goBOOM, Gent
 • Type: Deeltijds
 • Deadline: 31/7/2024

Over deze job

Als jeugdwerker bij go BOOM heb je een passie voor werken met jongeren, muziek en kritisch burgerschap. Je staat in voor het opvolgen van de dagelijkse werking van go BOOM en het verder uitbouwen van de vrijwilligerswerking. Daarnaast ben je de belangrijkste brugfiguur binnen het collectief en naar externen toe.

De dagelijkse werking van go BOOM bestaat uit instuif momenten tijdens het Open Clubhuis (woensdag en zaterdag), 4 concerten die we jaarlijks organiseren en de 2 zomerkampen, o.a. in samenwerking met muziekclub4AD. Binnen onze vrijwilligerswerking ligt de focus op het rekruteren, opleiden, coachen en waarderen van vrijwilligers. Je ondersteunt met andere woorden de vrijwilligers die binnen go BOOM bepaalde taken willen opnemen en workshops of projecten willen uitwerken.

Als beroepskracht is het essentieel om het overzicht binnen go BOOM te bewaken en de (lange termijn) missie/visie goed te bewaken.. Daarvoor wordt je bijgestaan door het volledige collectief (met name – maar niet beperkend tot – de raad van bestuur en de algemene vergadering).

 • Dagelijkse werking
  • Je beheert de agenda en organiseert de instuif momenten tijdens het Open Clubhuis. Samen met vrijwilligers plan je activiteiten in lijn met onze missie, visie en waarden.
  • Je bent (mede)verantwoordelijk voor het jaarprogramma op vlak van muzikale activiteiten (concerten/kampen/workshops) en steunt de vrijwilligers in het organiseren hiervan.
  • Je beheert (opmaken, updaten,…) de handleidingen van de (muzikale) activiteiten uit ons aanbod.
 • Vrijwilligerswerking
  • Je betrekt vrijwilligers bij alle domeinen van de activiteiten.
  • Je verzorgt het onthaal van potentiële en nieuwe vrijwilligers.
  • Je bent (mede)verantwoordelijk voor de coaching, opvolging en evaluatie van onze (project)vrijwilligers.
  • Je onderneemt acties om vrijwilligers betrokken en geëngageerd te houden en je organiseert een waarderende begeleiding bij de in- en uitstroom van vrijwilligers.
  • Je verzorgt mee de interne communicatie met de vrijwilligerspoule.
 • Brugfiguur
  • Als persoon op de vloer sta je open voor signalen binnen de community en signaleer je die steeds naar het collectief.
  • Je denkt mee over de missie/visie op korte, middellange en lange termijn van go BOOM en je kan daar (samen met de rvb) een structurele vertaalslag aan geven.
 • Je ontwikkelt en experimenteert met nieuwe methodieken, je verkent nieuwe doelgroepen en zoekt hiervoor ook mogelijke financieringsbronnen.
 • Je denkt en werkt mee op vlak van (interne en externe) communicatie.
 • Je beheert de inbox en stuurt de informatie door naar wie deze moet opvolgen.

PROFIEL

 • Je hebt een uitgesproken interesse voor de leefwereld van onze jongeren.
 • Je hebt een uitgesproken interesse voor DIY, feminisme, muziek en organiseren. Bij voorkeur heb je zelf ook enige ervaring in het organiseren van (muziek)events.
 • Je hebt voeling met jongeren en jeugdwerk. Voeling met jongeren in kwetsbare situaties is een extra troef.
 • Je bent een enthousiaste coach met een hart voor vrijwilligers.
 • Je bent sociaal vaardig naar vrijwilligers, partners en de raad van bestuur.
 • Je bent leergierig en bereid tot aanleren van nieuwe zaken in functie van de opdrachten.
 • Je bent assertief, tolerant, vol doorzettingsvermogen en transparant over je noden en grenzen.
 • Je werkt graag alleen, maar kan wanneer nodig ook een echte teamspeler zijn.
 • Je bent maatschappijkritisch en neemt al een sociaal engagement op.
 • Je kan om met flexibiliteit en bent bereid tot weekend- en eventueel avondwerk.
 • Je voelt je loyaal ten opzichte van go BOOM vzw en onze missie, visie en waarden.
 • Administratie en financiën schrikken je niet af.

AANBOD

 • Een job van 50% met contract van onbepaalde duur (zolang onze convenant met Stad Gent blijft lopen) waarin je de vrijheid krijgt om je in te werken en te groeien.
 • Loon op basis van de barema’s van de socio-culturele sector PC 329.01 + maaltijdcheques.
 • Interne en externe bijscholingsmogelijkheden.
 • Flexibele werkomgeving (mogelijkheid tot thuiswerk, zelf bepalen van je agenda, …).

Bijkomende info

 • go BOOM vzw wil in de mate van het mogelijke een weerspiegeling zijn van de doelgroep waarvoor zij zich inzetten. Ons beleid is gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. We selecteren kandidaten steeds op basis van hun expertise, vaardigheden en kwaliteiten. Ongeacht gender, leeftijd, herkomst, nationaliteit, enzovoort.
 • Sollicitatiebrief + motivatie (in 1 pdf-document) mogen verstuurd worden naar ma-eva@girlsgoboom.com. Graag opstart in september (bespreekbaar).

Gepost op 2024-07-03