Kantoormedewerker

Cultuurloket vzw biedt zakelijke ondersteuning aan voor de cultuursector. Cultuurloket is een kenniscentrum en leernetwerk waar leren, oriënteren, adviseren, innoveren en inspireren over ondernemen in cultuur centraal staan. We stimuleren en ondersteunen duurzaam cultureel ondernemerschap en professionalisering in de Vlaamse cultuursector.

 • Cultuurloket vzw, Brussel
 • Type: Deeltijds
 • Deadline: 24/6/2024

Over deze job

Als kantoormedewerker ben je het aanspreekpunt in de organisatie voor alle medewerkers voor personeelszaken en logistiek. Je directe leidinggevende is de coördinator personeelszaken en logistiek. Je staat in voor de dagelijkse taken en opvolging van vragen van medewerkers over onder andere:

 • personeelszaken,
 • kantooruitrusting & logistiek,
 • IT-beheer & digitalisering van processen,
 • algemene administratieve taken als verzekeringen, GDPR, archivering …

Je ondersteunt de coördinator personeelszaken en logistiek en werkt samen met directie en teamverantwoordelijken rond:

 • personeelsadministratie;
 • loonberekening en extralegale voordelen (i.s.m. sociaal secretariaat);
 • opstellen van beleidsnota’s en procedures (o.a. rond in- en uitdiensttreding);
 • acties omtrent welzijn op het werk en diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid;
 • planning en verslaggeving;
 • opleidingsplannen;
 • ondersteuning bij functionerings-en uitzwaaigesprekken;
 • informatie over verlof en loopbaanonderbrekingen;

Bijkomende info

Gepost op 2024-05-23