Marketing & communications officer

Brepols Publishers is een internationaal academisch uitgever van onderzoek voor de humane wetenschappen. Het fonds omvat publicaties van boeken, tijdschriften en referentiewerken binnen o.m. geschiedenis, taalwetenschappen, archeologie en kunstgeschiedenis. Als middelgrote uitgeverij bereikt Brepols Publishers een wereldwijd cliënteel van gespecialiseerde bibliotheken, academische instituten en particulieren. Brepols Publishers heeft haar hoofdzetel in het historische Begijnhof van Turnhout en beschikt over een kantoor in Thessaloniki (GR) en collega’s in Frankrijk, Australië en de VS.

  • Brepols Publishers, Turnhout
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 29/4/2024

Over deze job

Je ondersteunt het marketingteam door mee te werken aan het marketingplan en marketingacties te coördineren, afgestemd op een hoofdzakelijk academisch doelpubliek. Concreet ontferm jij je over:

  • Het uitwerken van digitaal en geprint marketingmateriaal in diverse talen (bv. om nieuwe publicaties aan te kondigen). Denk hierbij ook aan e-mailcampagnes.
  • De praktische voorbereiding van congressen en beurzen in binnen- en buitenland, in nauw overleg met interne en externe partners. Je zal hier sporadisch ook zelf aan deelnemen.
  • Het medebeheer van onze website en sociale media (X, Facebook en LinkedIn)

Bijkomende info

Gepost op 2024-03-29