Medewerker

De Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Lage Kempen is het lokaal expertisecentrum en eerste aanspreekpunt voor bouwkundig erfgoed, historische landschappen en archeologie voor 10 gemeentebesturen in Noord- en West Limburg. Wij delen kennis, ondersteunen erfgoedprojecten en werken aan draagvlak voor onroerend erfgoed. We ondersteunen de gemeenten in hun onroerend erfgoedbeleid met als doel het lokale erfgoed te behouden, te ontwikkelen en te ontsluiten. Samen met bewoners, belanghebbenden en deskundige partners creëren we draagvlak voor onroerend erfgoed en stellen we het veilig voor de toekomst. De Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Lage Kempen (IOED) is volledig ingebed in Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK).

  • IOED Lage Kempen, Houthalen-Helchteren
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 4/3/2024

Over deze job

Je werkt nauw samen met de IOED coördinator en de landschapscoördinator van RLLK in het erfgoedteam. Je ondersteunt de gemeenten in de uitwerking van erfgoedacties. Andere collega’s van het RLLK ondersteunen jou en de IOED coördinator op vlak van administratie, financiën, communicatie, participatie en projectwerking.

Als medewerker (M/V/X) van de IOED Lage Kempen:

  • Ben je het aanspreekpunt voor onroerend erfgoed voor gemeenten, organisaties en particulieren.
  • Verleen je advies over het bestaande erfgoedinstrumentarium.
  • Ondersteun je de dagelijkse werking en volg je acties nauwgezet op. Je organiseert overleg met partners en zorgt voor een goede informatiedoorstroming naar alle betrokkenen.
  • Stimuleer je nieuwe initiatieven en projecten rond onroerend erfgoed en breng je je enthousiasme over bij de partners en betrokkenen.
  • Help je de gemeenten de zichtbaarheid van hun onroerend erfgoed te vergroten en verhoog je het lokaal draagvlak voor het erfgoed bij bewoners en bezoekers via publiekswerking, educatie, communicatie en sensibilisering.
  • Bouw je het erfgoednetwerk verder uit en breng je alle actoren samen rond gezamenlijke acties en projecten.
  • Ondersteun je de coördinator met het op touw zetten van projecten en het behalen van timing en doelstellingen.

Bijkomende info

Gepost op 2024-01-31