Medewerker ondersteuning van erfgoedverenigingen

Histories is dé dienstverlenende erfgoedorganisatie voor erfgoedvrijwilligers. Vanuit onze uitvalsbasis in Brussel ondersteunen we heemkundigen, genealogen, traditiedragers, metaaldetectoristen en andere mensen en organisaties die vanuit passie zorgdragen voor cultureel erfgoed. We zorgen dat hun verenigingen veerkrachtig blijven en hun bijdrage aan ons erfgoed en gemeenschapsleven beter gezien en gehoord wordt.

  • Histories vzw, Brussel
  • Type: Beroepsinlevingsstage (BIS)
  • Deadline: 15/7/2024

Over deze job

Samen met FARO onderzoeken we hoe lokale besturen de participatie van vrijwilligers aan het erfgoedbeleid beter kunnen organiseren. Daarmee inspireren we de lokale erfgoedraden die in 2025 opnieuw worden samengesteld.

In het project ‘Weeg mee(r) op lokaal erfgoedbeleid’ helpen we erfgoedverenigingen om hun belangen en dat van het lokale erfgoed nog beter te behartigen. Daartoe verzamelen we praktijkvoorbeelden en instrumenten die we delen via workshops.  Via heldere praktijktips en toegankelijke webinars maken we moeilijke thema’s zoals verzekeringen, wetgeving en financiën inzichtelijk. Zo staan we bestuursleden bij in het zakelijk beheer van hun vereniging.

Wil jij erfgoedverenigingen helpen navigeren doorheen een oerwoud aan regelgeving? Hecht je veel belang aan participatie? Hou je bovendien van afwisseling en wil je leren om meerdere balletjes in de lucht te houden? Solliciteer dan voor deze boeiende inlevingsstage en scherp gedurende zes maanden je competenties, je zakelijke kennis en contacten met het brede erfgoedveld verder aan.  

Wat kan je bij ons ervaren?

  • Je leert diverse erfgoedvrijwilligers en hun verenigingsleven kennen. 
  • Je legt contacten met diverse actoren in het professionele erfgoedveld en de ruimere cultuursector. 
  • Je vertaalt zowel theoretische concepten als goede praktijkvoorbeelden naar bruikbare instrumenten voor de brede groep van erfgoedvrijwilligers. 
  • Je vertaalt regelgeving naar de praktijk van erfgoedvrijwilligers en zoekt mee naar de beste vorm om deze online te ontsluiten. 
  • Je ervaart hoe beleid tot stand komt. 
  • Je gaat actief aan de slag met (burger)participatie. 

Bijkomende info

Gepost op 2024-06-24