Netwerkcoördinator Leuvense cultuurnetwerk

De cultuursector in Leuven heeft nood aan meer ontmoeting, actiegericht samenwerken en zichtbaarheid. Daarom starten we een netwerk op waar iedereen die actief wil bijdragen aan cultuur in deze stad welkom is. Het netwerk focust in eerste instantie op: Ontmoeten en verbinden: het Leuvense Cultuurnetwerk is een bruggenbouwer. Het verbindt cultuuractoren die op zoek zijn naar vruchtbare manieren om samen te werken. Daarvoor zet het ook specifieke ontmoetingsmomenten op touw. Activeren en versterken: het Leuvense Cultuurnetwerk activeert de uiteenlopende spelers van het culturele veld om samen concrete initiatieven en projecten op te zetten. Ontdekken: het Leuvense Cultuurnetwerk maakt de Leuvense cultuurorganisaties en kunstenaars on- en offline zichtbaarder. Zo kunnen ze elkaar gemakkelijker leren kennen en komt samenwerking vlotter tot stand. De opstart van dit nieuwe netwerk wordt afgestemd met de herstructurering van de Cultuurraad die zich meer zal toeleggen op haar adviserende rol.

  • vzw KU[N]ST Leuven, Leuven
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 2/5/2024

Over deze job

  • Je neemt een trekkende rol op in het uitbouwen van een netwerkplatform voor de Leuvense cultuursector en bouwt het organisatiemodel verder uit
  • Je coördineert de werking van het cultuurnetwerk
  • Je volgt de actiegroepen op (bv. Inclusie en Diversiteit, Infrastructuur) en ondersteunt daarbij de trekkers
  • Je vernetwerkt de Leuvense cultuursector onderling en met andere sectoren
  • Je stemt af met belangrijke stakeholders en projecten in Leuven zoals de Cultuurraad, de directie cultuur van de stad Leuven en het projectteam van Leuven Europese Hoofdstad
  • Je verzekert de communicatie van het cultuurnetwerk naar de culturele sector

Bijkomende info

Gepost op 2024-03-29