Productiemedewerker

Ell Circo D’ell Fuego (ECDF) is een haven voor circusondernemers. We brengen kinderen, jongeren en volwassenen in contact met circus als vrijetijdsbeleving en willen daarbij maximaal inzetten op ontdekking, ontwikkeling en ondernemerschap. Dat doen we steeds met bijzondere aandacht voor de diverse samenleving waarin we ons bevinden. ECDF staat in voor de organisatie van lesreeksen, workshops, open buurtmomenten, optredens, residenties, trajecten waarin circus wordt ingezet als middel om competentieversterkend te werken, een festival en projecten op maat. Ell Circo D’ell Fuego is voormalig winnaar van de Vlaamse Cultuurprijs en wordt ondersteund door de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen en het district Antwerpen.

 • Ell Circo D'ell Fuego, Antwerpen
 • Type: Deeltijds
 • Deadline: 22/4/2024

Over deze job

Als productiemedewerker ben je verantwoordelijk voor de productionele voorbereiding, realisatie en evaluatie van externe educatieve en artistieke opdrachten en voor de opvolging van de jaarplanning. Je werkt naast een directe productionele collega, die op andere opdrachten werkt.

 • Voorbereiding:
  • Je bent binnen de organisatie het aanspreekpunt voor de verkoop van bestaande pakketten. Daarbij hou je de algemene jaarplanning nauwgezet in het oog.
  • Samen met het team onderzoek je de technische en budgettaire haalbaarheid van projecten. Je houdt overzicht over het productiebudget, anticipeert tijdig op eventuele budgetoverschrijdingen en legt hierover beslissingen voor aan de zakelijk verantwoordelijke.
  • Je maakt een draaiboek voor elke opdracht, waarin je nauwkeurig de planning in kaart brengt van op- en afbouw, verplaatsingen, catering, verblijf,… en waarmee je het dagverloop van het project overzichtelijk maakt en helder communiceert aan alle betrokken partijen.
  • Je bent betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producties.
 • Realisatie:
  • Je hebt een schakelfunctie binnen het team, je verbindt verschillende onderdelen van de werking en focust hierbij op de doorstroom van informatie. Je centraliseert overzichtelijk alle productiegebonden documentatie.
  • Je neemt binnen de uitvoering van je opdracht de leiding. Je stuurt een klein team van jobstudenten en vrijwilligers aan en kan gefundeerde beslissingen maken binnen de missie en visie van ECDF.
 • Evaluatie:
  • Je documenteert en evalueert processen en resultaten i.s.m. de beleidsmedewerkers en doet voorstellen om de verkoop en praktische opvolging van producties te verbeteren of efficiënter te maken

Bijkomende info

Gepost op 2024-03-27