Projectcoördinator bouwkundig erfgoed

ERF (voluit: Erfgoedstichting Vlaams-Brabant) is een Stichting van Openbaar Nut die -onder de vleugels van de provincie- samenwerkt met lokale besturen in Vlaams-Brabant om hen bij te staan in verwerving, restauratie, herbestemming of beheer van onroerend erfgoed of landschappen.

  • ERF - Erfgoedstichting Vlaams-Brabant, Leuven
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 8/3/2024 12:00

Over deze job

Als projectcoördinator bouwkundig erfgoed krijg je concrete restauratie- of herbestemmingsprojecten toegewezen die je van A tot Z opvolgt. Je bent het aanspreekpunt voor de gemeente en het architectenteam, je volgt de werfvergaderingen op en je bent zorgvuldig met je administratie. Je weet waar het bij bouwkundig erfgoed om draait, bent vertrouwd met de flow die met een restauratieproject gepaard gaat, je kent je weg in de wereld van overheidsopdrachten, architecten, aannemers en bouwheren. Je weet wat een archeologienota is, weet welke vooronderzoeken, vergunningen en premiedossiers er bij een restauratie komen kijken, je bent vertrouwd met de essentie van overheidsopdrachten en je kent de erfgoedsector. Je zorgt waar nodig voor versteviging van het lokale draagvlak, bijkomende financiering… kortom: je covert alles wat bij het aan jou toegewezen project komt kijken. Dat wil zeggen dat je ruggengraat moet hebben en er niet voor terug deinst zelfstandig initiatief te nemen. Maar even goed geldt dat je een onvervalste teamspeler moet zijn: net die samenwerking en het gedeelde enthousiasme zijn de kracht van ERF. Want hoeveel we ook van jou verwachten, je staat er nooit alleen voor: ERF is vóór alles een team.

  • Je schrijft overheidsopdrachten uit met het oog op de uitvoering van (restauratie)werken op sites of aan gebouwen, volgt de procedures en de uitvoering van opdrachten op
  • Je werkt grote erfgoeddossiers uit op het vlak van herbestemming, en eventuele private partnerschappen
  • Je schrijft open oproepen uit om de juiste herbestemming voor de juiste site te vinden
  • Je boort subsidiekanalen aan op Europees, Vlaams en provinciaal niveau
  • Je staat mee in voor het onderhoud van de sites die de stichting heeft verworven of beheert
  • Je bouwt een goede relatie uit met beleidsmakers, medewerkers van gemeenten en de Vlaamse overheid
  • Je volgt werfvergaderingen op en kent je dossier van naaldje tot draadje; je spreekt zowel de taal van de architect als die van de aannemer en van de lokale beleidsmakers.

Bijkomende info

Gepost op 2024-02-05