Scenarist/maker

Vesalius is een museum over wetenschap, zorg en welzijn dat de deuren zal openen in Leuven einde 2025, het jaar dat KU Leuven haar 600-jarig bestaan viert. Het is een gedeeld initiatief van KU Leuven, de universiteit, en UZ Leuven, het universitair ziekenhuis.

  • Vesalius Museum, Leuven
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 22/4/2024

Over deze job

Wij zijn op zoek naar een deeltijds scenarist/maker, tijdelijk 2024-2025, die op een creatieve manier wetenschap kan vertalen naar diverse audio- en/of audiovisuele producties. Denk aan een fictiescenario voor een show over de geschiedenis van het lichaam, pakkende ervaringsverhalen van patiënten of een video die op een geraffineerde manier toont hoe een arm precies wordt gedissecteerd.

  • Je bent verantwoordelijk voor de preproductie: contacten leggen, voorgesprekken houden met getuigen en experten die we in een video of audiofragment aan het woord willen laten, script schrijven, …
  • Je staat ook in voor de coördinatie: contact leggen en opvolgen met externe partners (bijv. voor filmopnames, montage, etc.) van initiële idee tot afgewerkt product.
  • Je zorgt daarnaast voor de realisatie: zelf kleinere audiovisuele producties uitvoeren, in audio of video. We verwachten dat je tenminste één medium zelf beheerst, zodat eenvoudige producties kunnen worden gerealiseerd zonder externe partners.
  • Je zorgt ook voor de inhoudelijke ontwikkeling van tentoonstellingen: je neemt deel aan de wekelijkse vergaderingen over de inhoudelijke ontwikkeling van het museum. Je levert hier creatieve input: nadenken over verrassende vormen, een aantrekkelijke stijl, storytelling, etc. Je kan ook redactioneel werk overnemen waar nodig en gewenst.

Bijkomende info

Gepost op 2024-03-29