Stafmedewerker archiefzorg & erfgoedregistratie

Muziek, theater en dans verrijken ons cultuurlandschap. Het erfgoed en de vele organisaties en individuen die vandaag muziek- en podiumtradities levend houden, zijn hiervan de getuige. Als Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed adviseert, ondersteunt en begeleidt CEMPER iedereen die met muziek- of podiumerfgoed in aanraking komt: van amateur tot professional, van hobbyist tot academicus, van erfgenaam tot verzamelaar. We behandelen vragen over tastbaar en immaterieel erfgoed van een waaier aan disciplines, genres, vormen en contexten.

 • CEMPER, Mechelen
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 12/6/2024

Over deze job

Als medewerker archiefzorg/erfgoedregistratie behandel je o.a. vanuit de teams Zorg & Bewaring, Erfgoedregistratie en Herbestemmen binnenkomende vragen. Je werkt samen met je collega’s de dienstverlening verder uit om onze doelgroepen en erfgoedgemeenschappen te helpen en te begeleiden bij de duurzame zorg voor en bewaring van muziek- en podiumerfgoed in Vlaanderen en Brussel (zowel voor fysiek als van digitaal erfgoed)

 • Vanuit internationaal perspectief verzamel je en evalueer je relevante kennis, expertise en praktijkvoorbeelden over archief- en collectiezorg van muziek- en podiumerfgoed. Je ontwikkelt bijkomende expertise waar nodig. Denk aan thema’s als duurzame materiële en digitale bewaring, digitaliseren, herbestemmen, waarderen, selecteren, registreren, informatiebeheer enz. Op basis van je kennis, expertise en ervaring, ondersteun je in teamverband onze diverse doelgroepen met de zorg voor hun archieven en collecties van muziek- en podiumerfgoed:
  • Je verleent advies per e-mail en telefoon, tijdens plaatsbezoeken, in adviesraden, enz.
  • Je ontwikkelt (online) kennisinstrumenten ter ondersteuning van de doelgroepen (o.m. de websites van CEMPER en TRACKS) en neemt actief deel aan reeds bestaand samenwerkingsverbanden, stuur- en werkgroepen …
  • Je ontwikkelt, organiseert en geeft (online) vormingen en presentaties over aspecten van archief- en collectiezorg.
  • Je leidt of begeleidt studenten, stagiairs of vrijwilligers.
  • Je treedt op als consulent, CEMPER beheert immers geen archieven of erfgoedcollecties.
 • Je coördineert intern de opvolging van de veldtekening en het in kaart brengen van muzieken podiumerfgoed, erfgoedgemeenschappen en -actoren met focus op diversiteit. Je initieert en coördineert eventueel CEMPER-projecten met betrekking tot archief- en collectieregistratie en participeert actief aan projecten van partnerorganisaties.
 • Je legt en onderhoudt contacten binnen het cultureelerfgoedveld en met het kunstenveld.
 • Dit alles giet je samen met je collega’s in een strategie die ervoor zorgt dat muziek- en podiumerfgoed, in al zijn diversiteit, doorgegeven wordt aan volgende generaties.
 • Met je collega-archivarissen ontwikkel je verder samen het interne archief- en informatiebeheer.

Bijkomende info

Gepost op 2024-05-14