Werkgeverschap

Overleg Kunstenorganisaties (oKo) is de belangenbehartiger, werkgeversfederatie en netwerkorganisatie van professionele kunstenorganisaties in Vlaanderen en Brussel. oKo heeft meer dan 240 leden, van kleine dansproducenten tot stadstheaters, van organisaties die inzetten op kunsteducatie tot presentatieplekken voor beeldende kunsten. Als verenigd oKo-netwerk komen we op voor een belangrijke positie van de kunsten in onze hedendaagse samenleving. We wisselen informatie uit en delen kennis over zowat alle aspecten van de artistieke en zakelijke bedrijfsvoering. Gezamenlijk nemen we standpunten in om correcte werk- en arbeidsvoorwaarden, een goed kunstenbeleid en een gunstig sociaal klimaat te bewerkstelligen.

  • Overleg Kunstenorganisaties (oKo), Brussel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 23/6/2024

Over deze job

Als collega Werkgeverschap sta je in voor beleidsanalyse en -beïnvloeding en operationeel advies met betrekking tot kwaliteitsvolle tewerkstelling en werkgeverschap binnen de kunstensector.

  • oKo is een erkende werkgeversorganisatie die zetelt in het Paritaire Comité (PC) 304. Je voert mee het sociaal overleg samen met onze juriste.
  • Je volgt de inhoudelijke dossiers op vlak van tewerkstelling en werkgeverschap op zoals fair practices, integriteit, werkbaar werk, welzijn, … . Je zet mee met de collega’s de onderhandelingsposities van oKo uit en zoekt er draagvlak voor.
  • Je vertaalt nieuwigheden en aandachtspunten op vlak van tewerkstelling en werkgeverschap naar de collectieve belangenbehartiging en dienstverlening aan de leden.
  • Je staat mee in voor de verdere ontwikkeling van het charter fair practices Juist is Juist.
  • Je ondersteunt kunstenorganisaties bij hun professionalisering. Dit doe je o.a. door kennisdeling en praktijkuitwisseling in het oKo-netwerk te organiseren. Je adviseert oKo-leden die met vragen zitten over de verschillende aspecten van tewerkstelling en werkgeverschap in de kunstensector en wijst hen de weg naar de juiste informatie.
  • Je versterkt het aanbod ledenvoordelen en de ledenondersteuning van oKo, door op zoek te gaan naar opportuniteiten bij dienstverleners aan de kunstensector. Denk aan samenwerkingen met sociaal secretariaten, boekhoudkundige software, hrm-tools,…

Bijkomende info

Gepost op 2024-05-21