Zakelijk coördinator

TransfoCollect ontwikkelt zich sinds 2013 als een informele school op de Gallaitsite in Schaarbeek, in samenwerking met RITCS en De Kriekelaar. Via tweewekelijkse ateliers en intensievere werkweken in de schoolvakanties brengt TransfoCollect brusselaars samen om een artistieke taal te ontwikkelen en om samen vorm te geven aan de artistieke gemeenschappen van morgen. Daarnaast onderzoekt TransfoCollect hoe theater, kunst en filosofie een rol van betekenis kunnen spelen in de wereld buiten de theaterzalen: een voetbalveld in Schaarbeek, een nooddorp, een psychiatrie, een markt, etc

 • Transfo Collect vzw, Brussel
 • Type: Deeltijds
 • Deadline: 2/6/2024

Over deze job

TransfoCollect is op zoek naar een zakelijke coördinator die mee de organisatie runt en vormgeeft. Samen met een artistieke kern van 5 artiesten en 2 vaste deeltijdse medewerkers – de artistieke coördinator (jaarlijkse mandaat binnen de artistieke ploeg) en de participatieve medewerker (aan 50%), ben je een drijvende kracht die de werking en de projecten mogelijk maakt.

Taken behelzen zowel administratie, financiën, (interne) communicatie, HR, algemeen productie….Het is een kleine organisatie, met veel lagen, projecten en facetten. Maatwerk en flexibiliteit staan centraal.

 • Overzicht : Je houdt een overzicht van alle aspecten/projecten van de werking, en van de verschillende deadlines op een jaar.
 • Zakelijk beleid ten dienste van het artistieke en maatschappelijke werk. Je ontwikkelt samen met de artistieke kern een mutualistische visie & koppelt de artistieke plannen aan de cijfers.
  • Je kan een gezond financieel plan maken en opvolgen. Je maakt begrotingen per project en per seizoen en vergelijkt die met de meerjarenbegroting.
  • Je geeft mee vorm aan een toekomst die verder kan gaan dan deze beleidsperiode (23-27).
 • Boekhouding nauwkeurig uitvoeren of opvolgen. Je voert de betalingen uit en monitort de het lopende jaar tegenover de (meerjaren)begroting.
 • Subsidies : Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen en de jaarlijkse verantwoording van de structurele subsidie (Vlaamse Gemeenschap). Je vraagt extra subsidies aan waar nodig.
 • HR. Je bent eindverantwoordelijk voor het personeelsbeleid; je maakt contracten & C4’s op. Je bent de interne preventieadviseur.
 • VZW : Je bent de dagelijkse bestuurder van de vzw, en de link met het Bestuursorgaan. Je organiseert de Algemene Vergadering.

Bijkomende info

Gepost op 2024-05-10